Cau tao can bang tai lien tuc

Cân định lượng trên băng tải chạy liên tục tính khối lượng tổng (vận chuyển cát đá , dâm gỗ, bã mía, nông sản).
- Băng tải cân điện tử trong điều khiển nguyên liệu trong trạm nghiền ximăng.
Băng tải định lượng phối trộn phân bón hữu cơ, phân bón NPK.


 

nguyen li hoat dong cam bien trong luong

- Cấu tạo chính của loadcell gồm các điện trở strain gauges nối thành mạch cầu wheatstone.
- Khi có lực tác dụng lên thân loadcell làm biến dạng thân loadcel. Các điện trở strain gauges  dán trên thân loadcell cũng biến dạng theo làm thay đổi điện trở của  mạch cầu wheatstone làm cho điện áp đầu ra thay đổi.


 

Cấu tạo và các loại cân điện tử thộng dụng

- Lịch sử phát triển của kỹ thuật cân đo khối lượng.
- Công nghệ chế tạo loadcell strain gauge EMFC
Đặc tính đo lường của cân điện tử
- Phân độ chia và độ chính xác của cân điện tử


 

Strain gauges

- Strain gauges cơ bản là một sợi dây dẫn mảnh hình dzich dzắc được dán lên tấm vật liệu cách điện và được dán lên thân loadcell tạo thành một mạch cầu điện trở.
- Khi dây bị lực nén chiều dài strain gauge sẻ giảm làm cho điện trở dây dẫn giảm.
- Khi dây bị kéo dãn chiều dài strain gauge sẻ tăng làm cho điện trở dây dẫn tăng.


 

Máy đóng gói tự động cấp bao hàn miệng túi gạo sạch

- Tiết kiệm nhân công, giảm sức lao động, tăng năng suất,  tiết kiệm chi phí quản lí và hiệu quả công viêc.

- Giảm thời gian sản xuất bằng tự động hóa máy móc, rút ngắn thời gian giao hàng.

- Giảm thiểu nguyên vật liệu hao hụt và tăng tính đồng đều chất lượng sản phẩm.

- Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.


 

Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ phân vi sinh

- Phân đạm vi sinh.

- Phân lân vi sinh.

- Phân hữu cơ vi sinh.

- Phân hữu cơ sinh học.