Công nghệ straingauge

Nguyên lý loadcell cấu tạo cân điện tử

 

Thông qua bộ chuyển đổi tín hiệu sẽ hiển thị ra khối lượng cần đo

Ứng dụng nguyên lí cân điện tử trong công nghiệp